Књижевно - уметничко друштво даје шести број усмених новина